Menu
D4E1 1 D4E1 Logo

Design for (every)one: de maakbaarheid in de zorg
Een retrospectieve op 10 jaar co-design rond DIY hulpmiddelen in België.

Curator: Lieven De Couvreur & Katrien De Schepper (BE)

De opkomst van het internet en digitale fabricage maken het mogelijk dat burgers die voornamelijk buiten de mainstream vallen, hun eigen unieke tools kunnen produceren of aanpassen. Deze producthacks kunnen de dag van vandaag zelfs concurreren met de kwalitatieve normen van de massaproductie komende van grote fabrieken. Binnen de context van “design for disability” opent dit perspectief heel wat nieuwe mogelijkheden naast de traditionele “universal design” aanpak.

Er bestaat tot op heden nog steeds een hele grote groep burgers met specifieke beperkingen waarvoor standaard hulpmiddelen niet voldoen aan hun specifieke eisen en uitdagingen. Een nieuwe generatie makers en professionals uit de gezondheidszorg grijpen deze kans aan door een unieke productaanpassingen te maken in de woningen, beschutte werkplaatsen en revalidatiecentra van mensen met een handicap. Hoewel het toekomstige gezondheidsbeleid meer en meer mensen effectief betrekt in de regie van hun eigen gezondheid, is er weinig bekend over de dynamiek van deze community-based processen en hoe makers er op een duurzame wijze deel kunnen van uitmaken.

Met deze expositie openen we de discussie rond het hanteren van producthack methodologieën binnen de zelfzorg en kaderen we deze in tegenstelling tot “universal design”. In het afgelopen jaar zijn er 100 participatieve co-design opgezet in lokale contexten, opgebouwd rond zinvolle activiteiten van burgers in Vlaanderen. Binnen deze expo  maakt de D4E1-onderzoeksgroep van de Hogeschool van West-Vlaanderen (Howest)  een unieke selectie van objecten ontworpen voor, door en met Belgische burgers. Ze zijn allemaal ontworpen onder een creative commons (CC) licentie.

http://designforeveryone.howest.be/
lieven.de.couvreur@howest.be

Howest Industrial Design Center
Marksesteenweg 58 | 8500 Kortrijk | Belgium
+32 [0]56 24 12 11  +32 [0]479 78 66 58